ClientesEntri a la nostra zona de clients i gaudi de tots els avantatges que li oferim per es un client habitual

Amb Express Postal disposa d'un tractament exclusiu que li garanteix en l'àmbit nacional, el lliurament dels seus documents en un màxim de 72 hores des de l'endemà de la recollida, a domicili i sota signatura. En l'àmbit internacional, el termini és de cinc dies per als enviaments dirigits a les principals ciutats d'Europa i EE. UU.

Característiques

Àmbit:  Espanya e Internacional.

Característiques físiques 

Dimensions màximes:
 

 • Sobre / Caixa: Llarg + Alt + Ample = 200 cm., Sense que la major dimensió excedeixi els 100 cm.
 • Rotllo / Tub: Llarg = 100 cm. Diàmetre = 15 cm. 

Dimensions mínimes: 

 • Sobre / Caixa: 14 x 9 cm.
 • Rotllo / Tub: L + 2 vegades el diàmetre = 17 cm., Sense que la major dimensió sigui inferior a 10 cm. 

Els enviaments postals amb dimensions inferiors a les mínimes han de portar una etiqueta de 10 x 7 cm. en què figuri l'adreça i el franqueig.

Als enviaments postals voluminosos se'ls aplicarà el criteri pes / volum (167 quilograms / metre cúbic), segons la següent fórmula: Llarg x ample x alt (en centímetres) / 6.000.

Pes:
 

 • Fins a 20 Kg 

Serveis addicionals 

 • Lliurament Exclusiva al destinatari
 • Tercer intent de lliurament al destinatari
 • Prova de lliurament per Avís de recepció o e- AR (POD)
 • Seguiment i Control (T & T): intercanvi de fitxers amb informació de l'estat de lliurament dels seus enviaments postals.
 • Recollida a domicili de les trameses postals (amb contracte).
 • Expedicions: conjunt de trameses postals dirigits a un mateix destinatari.

 Modalitats

Standard:

Lliurament a domicili. En cas de no lliurament, 15 dies a disposició del destinatari a l'oficina més propera.
 

 • Dos intents de lliurament a domicili i possibilitat de concertar un tercer amb el client.
 • Recollida a domicili dels seus enviaments postals (amb contracte).
 • Traçabilitat i seguiment de l'enviament postal amb informació de l'última situació o estat registrat de la tramesa postal.

 Operativa Logística i Terminis de Distribució 

 • Lliurament sota signatura.
 • En les modalitats de lliurament a domicili es realitzaran dos intents de lliurament, amb possibilitat de concertar un tercer.
 • Tarifes amb suplements per reexpedició per a qualsevol població del territori nacional i internacional.
 • Devolució urgent i gratuïta de les trameses postals en el cas de no poder realitzar el lliurament. 

Terminis de Lliurament: 

 • Lliurament garantida en 72 hores o 3 dies hàbils des de l'endemà de recollida en tot el territori nacional.
 • Els enviaments postals dirigits a poblacions de Canàries i Balears es lliuraran en 4 dies hàbils des de l'endemà de recollida excepte els enviats a Palma, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna i Las Palmas de GC que tindran garantit el termini en 72 hores (3 dies hàbils) de l'endemà de recollida, com a la resta del territori nacional.

Nota Important: 

 • Els terminis de lliurament es garanteixen sempre que les trameses postals siguin admesos abans de les 14:00 hores. Per als admesos amb posterioritat el termini garantit augmentarà en un dia hàbil més.
 • En cas d'enviaments postals a les Canàries, Ceuta i Melilla, les eventuals retencions duaneres no comptaran a efectes del compromís del termini de lliurament.
 • No es consideraran hàbils els dissabtes, diumenges i festius locals o nacionals.

Exclusions: 

 • El correu Català International Post Services   no procedirà a l'admissió i curs d'aquells enviaments postals que es presentin oberts, sense embalar o insuficientment protegits, així com aquells el contingut pugui ser considerat com prohibit, de conformitat amb la normativa que resulta d'aplicació o el transport estigui sotmès a requisits o disposicions especials i en compliment d'aquests requisits la tramesa postal hagi de ser objecte d'examen previ a la seva admissió, assumint el remitent les responsabilitats inherents al seu incompliment.

 Obligacions del Client: 

 • El Client garanteix que el contingut de la tramesa postal és acceptable per al seu transport per  El El Correu Català International Post Services  , així com que l'enviament postal està correctament identificat, consignat (Codi Postal inclòs) i condicionat per poder efectuar un transport segur del mateix amb una cura raonable en la seva manipulació, assumint directament les responsabilitats que puguin derivar del seu incompliment. Així mateix és responsable de la correcta i exacta redacció, en tota la documentació que correspongui complimentar, de les dades referides al remitent, destinatari, serveis contractats, i característiques de l'enviament postal.

Garanties: 

 • Per demora imputable a El Correu Català International Post Services : Devolució de la tarifa abonada.
 • Per pèrdua: Devolució de la tarifa abonada + 30 €

Paquete OlvidadoEntri a la nostra zona de clients i gaudi de tots els avantatges que li oferim per es un client habitual.

Copyrigth 2016 © El Correu Català International Post Services - Express Postal, S.L 2016 tots els drets reservats