ClientesEntri a la nostra zona de clients i gaudi de tots els avantatges que li oferim per es un client habitual

Treballant com a responsable del Mercat Exterior o Director Financer en qualsevol Gran Companyia Internacional, la major part dels seus enviaments postals diaris seran probablement amb destinació internacional i estaran directament relacionats amb el lliurament de factures, extractes de compte i avisos de pagament.

Si busca un coneixement especialitzat en enviaments postals nacionals i internacionals en aquest àmbit, qualitat de servei i un bon preu, llavors  El Correu Català International Post Services serà la seva primera elecció. Comprenem molt bé que els seus enviaments postals han d'arribar als seus destinataris als quals està adreçat a temps i que la qualitat del servei i fiabilitat són essencials.

Consolidar els enviaments postals nacionals i internacionals en unes poques ubicacions regionals s'està convertint actualment en alguna cosa comú ja que les companyies internacionals tracten d'obtenir considerables estalvis en costos d'impressió i enviaments postals, agilitzar i estandarditzar els seus procediments.

El Correu Català International Post Servicess està treballat amb diverses organitzacions internacionals que han experimentat aquest canvi i pot oferir coneixements importants sobre com aconseguir millor la consolidació. El Correu Català International Post Services l'ajudarà a minimitzar els costos d'enviaments postals de la seva empresa i maximitzar les seves opcions per agilitar els terminis de lliurament dels seus enviaments postals. 

Mitjançant la nostra gamma de serveis de valor afegit, podem oferir serveis d'impressió, gestió i classificació d'enviaments postals, així com una gamma de Serveis de resposta, com  El Correu Català International Post Services   i serveis de call center. 

Dins del Sector Financer, El Correu Català International Post Services  té una gran experiència col · laborant amb la Banca i entitats financeres, per lliurar informes a grups i memòries anuals. Novament, els nostres serveis nacionals i internacionals ofereixen un millor preu i fiabilitat de servei, qualsevol que siguin les opcions que triï.

Paquete OlvidadoEntri a la nostra zona de clients i gaudi de tots els avantatges que li oferim per es un client habitual.

Copyrigth 2016 © El Correu Català International Post Services - Express Postal, S.L 2016 tots els drets reservats